HomeKulturaPierwsza edycja Festiwalu „Jedнасць” w Mińsku

Pierwsza edycja Festiwalu „Jedнасць” w Mińsku

W mińskim Pałacu Weteranów odbyła się 24 września pierwsza edycja nowego przedsięwzięcia polsko-białoruskiego – Festiwalu Kultury Polsko-Białoruskiej „Jedнасць”.

Wspólne zdjęcie uczestników festiwalu

Wspólny występ uczestników festiwalu „Jedнасць”

Idea festiwalu została wyrażona w jego nazwie, mimo tego, że pisanej literami z polskiego i białoruskiego alfabetu, to jednak zrozumiałej zarówno Polakom, jak i Białorusinom, bo słowo „Jedność” brzmi podobnie w obu językach.

Celem Festiwalu, jak sugeruje nazwa, jest umocnienie więzi kulturalnych między Polską, a Białorusią, aby dziedzictwo kulturalne dwóch bratnich narodów – polskiego i białoruskiego jednoczyło ludzi po obu stronach granicy.

festiwal_minsk_organizatorzy

Organizatorzy Festiwalu „Jedнасць” Maryna Repkina, Irena Konon i Rafał Cierniak

Inicjatorami polsko-białoruskiego zbliżenia kulturalnego za pomocą przeglądu muzyczno-tanecznego, którym stał się Festiwal „Jedнасць”, są: Irena Konon z białostockiej Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny oraz Maryny Repkinej, prezes Mińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna”.

Festiwal został sfinansowany przez Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny ze środków Senatu RP, a wśród gości honorowych imprezy zauważono: Izabelę Chojnacką, II sekretarz Ambasady RP w Mińsku, Mateusza Adamskiego, dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku, Rafała Cierniaka, prezesa Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, Ałłę Martynową, kierownik Sektora ds. Religii i Narodowości w Wydziale Ideologii Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego i Swietłanę Zamotiną, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Poloniczka” i innych.

Przemawia Mateusz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku

Przemawia Mateusz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku

Podczas festiwalu publiczność miała okazję podziwiać utwory muzyczne i taneczne w wykonaniu profesjonalnych i amatorskich zespołów z różnych miast Białorusi: Mińska, Mołodeczna, Witebska, Baranowicz, Wilejki, Borysewa i innych.

Na scenie zespół tańca ludowego "Białe Skrzydła"

Na scenie zespół tańca ludowego „Białe Skrzydła”

Na scenie chór "Cantus Cordis"

Na scenie chór „Cantus Cordis”

Na scenie chór "Drużba"

Na scenie chór „Drużba”

Na scenie białoruski zespół "Wierzbica"

Na scenie białoruski zespół „Wierzbica”

Na scenie chór "Społem"

Na scenie chór „Społem”

Na scenie chór "Majowy kwiat"

Na scenie chór „Majowy kwiat”

Na scenie chór "Kraj rodzinny"

Na scenie chór „Kraj rodzinny”

Na scenie chór "Hosanna"

Na scenie chór „Hosanna”

Na scenie zespól "Płomień"

Na scenie zespól „Płomień”

Na scenie zespół "Przyjaciele"

Na scenie zespół „Przyjaciele”

Maryna Towarnicka i Nadzieja Brońska

Na scenie duet „Wspólna wędrówka”(Maryna Towarnicka i Nadzieja Brońska)

Na scenie Anastazja Żegalik

Na scenie Aleś Swirski

Na scenie Aleś Swirski

Na scenie pojawiły: zespół tańca ludowego „Białe Skrzydła” z Mołodeczna (kier. Wiktor Baranowicz), chór „Drużba” (kier. Tatiana Wołoszyna ), orkiestra dęta „Gelikon” (kier. Eugeniusz Poddubocki), chór „Społem” (kier. Aleksander Szugajew), zespoł piosenki polskiej „Płomień” (kier. Olga Szewczyk), chór „Hosanna” (kier. Swietłana Szydłowska), zespół tańca „Korowód” (kier. Iryna Nowik), zespół muzyki ludowej „Szczodryca” (kier. Iryna Wakulczyk), chór „Kraj rodzinny” (dyr. Tatiana Pańko), zespół pieśni ludowej „Przyjaciele” (kier. Swietłana Waszkiewicz), zespół „Słowianie” (kier. Maryna Jefimowa), studio wokalne „Nuty życia” (kier. Tatiana Augustynowicz), chór „Majowy kwiat” (kier. Lilia Simanczuk), zespół folklorystyczny „Wiasiołka” (kier. Natalia Tabierka), duet „WitaM”, duet „Wspólna wędrówka”, białoruski zespół folklorystyczny „Wierzbica” (kier. Aleś Swirski). chór „Cantus Cordis” i zespół dziecięcy „Śpiewajace serduszka” (kier. Janina Chwalko), a także soliści – Nadzieja Brońska, Aleś Swirski i Anastazja Żegalik.

Warunkiem udziału w przeglądzie każdego z zespołów było wykonanie ze sceny dwóch utworów muzycznych bądź tanecznych – polskiego i białoruskiego. Dzięki dużej liczbie uczestników festiwalu każdy na widowni mógł wyrobić własne zdanie o bogactwie, różnorodności i wzajemnym przenikaniu kultur polskiej i białoruskiej.

Miłą niespodzianką dla publiczności stało się zaproszenie do częstowania się smacznymi piernikami, których aż 850 sztuk przekazał do Mińska na potrzeby festiwalu Dom Polonii w Żytkiejmach na Suwalszczyźnie.

Aleksander Szugajew z Dyplomem uczestnictwa w Festiwalu

Aleksander Szugajew z Dyplomem uczestnictwa w Festiwalu „Jedнасць”

festiwal_minsk_tatiana_woloszyna

Dyplom uczestnictwa w Festiwalu „Jedнасць” przyjmuje Tatiana Wołoszyna

festiwal_minsk_wiktor_baranowicz

Dyplom uczestnictwa w Festiwalu „Jedнасць” odbiera Wiktor Baranowicz

Każdy z uczestników pierwszego Festiwalu Kultury Polsko-Białoruskiej „Jedнасць” otrzymał z rąk II sekretarz Ambasady RP w Mińsku Izabeli Choińskiej dyplomy uczestnictwa i upominki.

Publiczność

Publiczność

Przemawia Rafał Cierniak

Przemawia Rafał Cierniak

Wspólorganizatorka wydarzenia i jego pomysłodawczyni Maryna Repkina natomiast przemówiła ze sceny ze słowami wdzięczności pod adresem partnerów z Polski. „Przepełnia nas radość, że udało sie zorganizować takie święto kultury. Chcę ogromnie podziękować Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny za wsparcie nas, cieszę się, że przez to estetyczne przedsięwzięcie możemy wychowywać w kulturze nasze dzieci” – mówiła prezes Mińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna”.

Ludmiła Burlewicz i Aleksander Wasilenko z Mińska, zdjęcia Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content