HomeOświataRok szkolny 2016/2017 w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie – rozpoczęty!

Rok szkolny 2016/2017 w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie – rozpoczęty!

Mszą świętą i uroczystym koncertem rozpoczęli 16 września nowy rok szkolny uczniowie działającej przy ZPB, Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie. W tym roku w jednej z największych na Białorusi polskiej placówce oświatowej naukę będzie pobierać około 650 uczniów w wieku szkolnym, z których blisko 180 to uczniowie klas maturalnych.

pss_przy_zpb_wesola_gromadka1

Uroczystą akademię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie poprzedziła Msza święta w kościele Pobrygidzkim, podczas której uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele modlili się o pomyślny dla uczniów i pedagogów przebieg procesu nauczania.
Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni do udekorowanego z okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dużego pomieszczenia, które ledwo pomieściło wszystkich chętnych do wysłuchania koncertu, przygotowanego przez uczniów szkoły.

pss_przy_zpb_helena_dubowska

Helena Dubowska, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB

pss_przy_zpb_publicznosc

pss_przy_zpb_publicznosc3

Zgromadzonych przed rozpoczęciem koncertu przywitała dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie, a zarazem wiceprezes ZPB – Helena Dubowska. Po tym, jak oznajmiła, że rok szkolny 2016/2017 w kierowanej przez nią placówce uważa za rozpoczęty sala wybuchła gromkimi brawami. Publiczność ciepło przywitała też gości szkolnej uroczystości.

pss_przy_zpb_vipy2

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie Rafał Piotrowski, wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie Tadeusz Kałużny, prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz i nauczycielka języka polskiego z Polski Aneta Laskowska

Byli wśród nich: delegacja działaczy oświatowych z Częstochowy na czele z wiceprezydentem miasta Ryszardem Stefaniakiem, nadzorującym w Urzędzie Miasta Częstochowy między innymi prace Wydziału Edukacji, delegacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z szefem placówki – konsulem generalnym Jarosławem Książkiem, któremu towarzyszyli konsul RP Violetta Sobierańska i konsul RP Adam Chmura. Zarząd Główny ZPB na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w PSS przy ZPB w Grodnie reprezentował prezes organizacji Mieczysław Jaśkiewicz.

pss_przy_zpb_jaroslaw_ksiazek

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Proszeni do mikrofonu goście składali życzenia i gratulacje uczniom, nauczycielom oraz administracji szkoły z okazji ich święta. Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek zapewnił zgromadzonych, że szkoła może liczyć na wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego RP w Grodnie w rozwiązywaniu problemów, nieuniknionych w działalności każdej, więc również tej, instytucji edukacyjnej.

pss_przy_zpb_ryszard_stefaniak

Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy

O rozwoju współpracy szkoły z samorządem Częstochowy mówił zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak. Samorządowiec, dziękując dyrektor Dubowskiej za zaproszenie na szkolną uroczystość w Grodnie, zapewnił, iż władze Częstochowy latem przyszłego roku przyjmą na dwutygodniowy pobyt wypoczynkowo-edukacyjny w Częstochowie grupę uczniów PSS przy ZPB w Grodnie, których wytypuje dyrektor tej placówki. Zdaniem wiceprezydenta Ryszarda Stefaniaka, uczniowie szkoły, pragnący kontynuować naukę po jej ukończeniu, mogą liczyć na życzliwy do nich stosunek ze strony komisji, rekrutujących studentów wyższych uczelni w Częstochowie.

pss_przy_zpb_stefaniak_dubowska

Ryszard Stefaniak dziękuje Helenie Dubowskiej

O tym, jakie talenty drzemią w uczniach szkoły, goście uroczystości i publiczność mogła się przekonać dzięki samym uczniom, którzy zaprezentowali na scenie zdolności wokalne, recytatorskie oraz aktorskie. Ze sceny tego wieczoru brzmiała poezja oraz polskie przeboje piosenkarskie z różnych lat, między innymi przebój z lat 60. minionego stulecia, zaśpiewany po raz pierwszy przez gwiazdę polskiej estrady Katarzynę Sobczyk pt. „O mnie się nie martw”.

pss_przy_zpb_sniezana_michaluk

Śpiewa Snieżana Michaluk

pss_przy_zpb_agata_abramienko1

Recytuje Agata Abramienko

pss_przy_zpb_publicznosc2

pss_przy_zpb_iwona_kurczewska

Śpiewa Iwona Kurczewska

pss_przy_zpb_urbanowicz_bulawska

Recytują Elwira Urbanowicz i Milena Bulawska

Z wdziękiem i humorem zagrali na scenie skecz, poświęcony nauce języka polskiego w warunkach domowych pod nadzorem ojca, któremu spieszno na mecz piłkarski, chłopaki z PSS przy ZPB.

pss_przy_zpb_scenka

Scenka w wykonaniu uczniów 10 klasy i absolwentów szkoły

Najbardziej wzruszające i zmuszające publiczność do układania dłoni do oklasków okazało się jednak wystąpienie najmłodszych artystów, wielu z których za kilka lat przekroczy progi PSS przy ZPB – zespołu wokalnego „Wesoła gromadka”, którym kieruje działaczka związkowa Anna Porzecka.

pss_przy_zpb_wesola_gromadka

Śpiewa zespół „Wesoła gromadka”

pss_przy_zpb_publicznosc1

pss_przy_zpb_wesola_gromadka2

pss_przy_zpb_vipy

Po zakończeniu uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, goście i nauczyciele szkolni zostali poproszeni przez dyrektor Helenę Dubowską o przejście do pomieszczeń szkolnych, w których odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Pedagogicznej PSS przy ZPB.

pss_przy_zpb_lista

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content