HomeHistoriaWycieczka krajoznawcza Klubu Inteligencji Polskiej

Wycieczka krajoznawcza Klubu Inteligencji Polskiej

Nowogródek, Mir i Zaosie zwiedziła grupa działaczy ZPB i nauczycieli 12 października. Członkowie Klubu Inteligencji Polskiej mieli okazję wysłuchać fascynującej opowieści Józefa Porzeckiego, prezesa Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB o kulturze i historii zwiedzanych miejscowości.

Uczestnicy wycieczki przed  zamkiem w Mirze, jednym z największych i najlepiej zachowanych na Białorusi, który zostałzbudowany w latach 1506-10 przez Jerzego Illinicza, marszałka litewskiego, namiestnika lidzkiego, starostę brzeskiego i kowieńskiego.

Uczestnicy wycieczki przed zamkiem w Mirze, jednym z największych i najlepiej zachowanych na Białorusi, który został zbudowany w latach 1506-1510 przez Jerzego Illinicza, marszałka litewskiego, namiestnika lidzkiego, starostę brzeskiego i kowieńskiego.

Zwiedzając Nowogródek działacze związkowi wstąpili do miejscowego kościoła farnego, w którym prawie 600 lat temu pobrali się ślubem król polski Władysław Jagiełło z Sońką, księżną Holszańską. W tej samej świątyni został ochrzczony w lutym 1799 roku wieszcz narodu polskiego Adam Mickiewicz.

Zwiedzając ruiny zamku nowogródzkiego, Kopiec Mickiewicza, usypany w hołdzie wieszczowi w okresie II Rzeczypospolitej, uczestnicy wycieczki oddali hołd poecie przy jego pomniku, zbudowanym z inicjatywy Zwiazku Polaków na Białorusi.

Członkowie Klubu Inteligencji Polskiej zwiedzili także zamek w Mirze, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W Zaosiu uczestnicy wycieczki zwiedzili zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, miejscu urodzin Adama Mickiewicza. O życiu rodziny poety zwiedzającym opowiedział dyrektor muzeum Anatol Jewmieńkow.

Dworek Mickiewiczów w Zaosiu

Dworek Mickiewiczów w Zaosiu

W domu rodzinnym Adama Mickiewicza

W domu rodzinnym Adama Mickiewicza

Klub Inteligencji Polskiej 02

Członkowie Klubu Inteligencji Polskiej

Podróż szlakiem wieszcza grupa zakończyła nad legendarnym jeziorem Świteź, gdzie przewodnik Józef Porzecki podsumował wycieczkę podkreślając, że w nauczaniu języka polskiego ważną rolę odgrywa kształtowanie w młodym pokoleniu tożsamości narodowej, czemu sprzyja poznawanie przez młodzież historii swojej Ojczyzny.

Andżelika Borys z Nowogródka, Mira i Zaosia

Najnowsze komentarze

  • Te miejsca rzeczywiście warto zobaczyć! To część polskiej kultury i historii, która odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Takie wycieczki warto organizować, zwłaszcza, gdy ma się takiego przewodnika. Pozdrawiam Klub Inteligencji Katolickiej w Grodnie.

  • Byłem tam też w 2006r … nie byłem wprawdzie w Mirze ale za to w Nieświeżu. To miejsca a szczególnie kościół w Nowogródku ,które każdy Polak powinien zobaczyć. W Nowogródku także refleksje budzi postawa klarysek w czasie wojny i Ich ofiara życia.

Skomentuj

Skip to content