HomeHistoriaObchody Dnia Wojska Polskiego w ZPB

Obchody Dnia Wojska Polskiego w ZPB

Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na cmentarzach Garnizonowym i Pobernardyńskim w Grodnie, gdzie znajdują się duże kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w okresie wojny polsko-bolszewickiej, a także modlitwą w intencji polskich żołnierzy podczas Mszy świętej w Kościele Pobernardyńskim, zakończy dzisiaj obchody Święta Wojska Polskiego Związek Polaków na Białorusi.

Cud_nad_Wisla

fot.: www.bitwawarszawska.pl

Obchody 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej – nazywanej Cudem nad Wisłą – w której zwycięstwo oręża polskiego przesądziło o polskiej Wiktorii w całej wojnie polsko-bolszewickiej, a na jej cześć w rocznice Cudu nad Wisłą Wojsko Polskie obchodzi swoje najważniejsze święto, zaczęły się w oddziałach terenowych ZPB od doprowadzenia do godnego stanu utrzymania mogił polskich żołnierzy, zwłaszcza tych z lat 1919-1920.

O tym, jak działający w terenowych oddziałach ZPB członkowie organizacji dbają o polskie nekropolie wojenne mogła się przekonać 13 sierpnia delegacja władz centralnych Związku Polaków. W tegorocznym objeździe mogił żołnierskich z okazji Święta Wojska Polskiego wraz z delegacją ZPB na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem uczestniczyli akredytowani na Białorusi polscy dyplomaci, między innymi konsul Adam Chmura z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, a także goście ze współpracującego z ZPB wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen.
Zorganizowany przez ZPB objazd polskich nekropolii wojennych z okazji Święta Wojska Polskiego objął Grodzieńszczyznę. Goście z Grodna dotarli do najdalszych zakątków obwodu grodzieńskiego – do Oszmian i Smorgoni, gdzie oddawali hołd polskim bohaterom, którzy 96 lat temu uratowali Polskę i Europę przed bolszewicką ekspansją.

Polacy przy pomniku żołnierzy WP w Smorgoniach, fot.: twitter.com/maw75

Przy pomniku żołnierzy WP w Smorgoniach, fot.: twitter.com/maw75

Na cmentarzu wojennym w Oszmianie

Na cmentarzu wojennym w Oszmianie, fot.: twitter.com/maw75

Spotkania na cmentarzach w trakcie objazdu były nie tylko okazją do wspólnej z miejscowymi Polakami modlitwy za dusze poległych polskich żołnierzy, lecz także do rozmów o sytuacji polskości i Polaków na Kresach, a także przetrwaniu polskich nekropolii i miejsc pamięci.

Po złożeniu wieńca i wspólnej modlitwie przy Pomniku Lotników na cmentarzu w Lidzie już po uroczystości miejscowi Polacy skorzystali z obecności na niej gości ze Stowarzyszenia Odra-Niemen, którym dziękowali za organizację wypoczynku wakacyjnego w Polsce dla polskich dzieci z Lidy. Stowarzyszenie Odra-Niemen jest znane także z tego, że aktywnie pomaga w renowacji polskich nekropolii, które zachowały się na Kresach Wschodnich. Skutkiem rozmowy kierownictwa Oddziału ZPB w Lidzie z gośćmi z Wrocławia stało się omówienie planów renowacji cmentarza rzymsko-katolickiego w Lidzie, która ma ruszyć już w przyszłym roku.

Podpalanie zniczy na Cmentarzu Lotników w Lidzie, fot.: Aleksy Gil

Podpalanie zniczy na Cmentarzu Lotników w Lidzie, fot.: Aleksy Gil

Dzisiaj, w Święto Wojska Polskiego, obchodzonego w rocznicę Cudu nad Wisłą, Polacy z Grodna i okolic spotkają się o 18.00 na miejscowym Cmentarzu Garnizonowym, aby oddać hołd spoczywającym tu bohaterom walk z bolszewikami. Potem przejdą na leżący niedaleko Cmentarz Pobernardyński, aby nawiedzić z modlitwą mieszczącą się tutaj dużą kwaterę polskich żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

O godzinie 19.00 w Kościele Pobernardyńskim w Grodnie zostanie dzisiaj odprawiona Msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Źródło: Wikipedia

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.

Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski (zdaniem niektórych historyków Tadeusz Rozwadowski). Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

Źródło: www.bitwawarszawska.pl

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content