HomeKultura„Urok nadniemeńskiej ziemi” w Supraślu

„Urok nadniemeńskiej ziemi” w Supraślu

Wernisaż wystawy pt. „Urok nadniemeńskiej ziemi”, na którą złożyło się kilkadziesiąt obrazów autorstwa malarzy działających w Towarzystwie Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, odbył się 14 lipca w Galerii Zmiennej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Afisz wystawy

Afisz wystawy

Tytułowe uroki nadniemeńskiej ziemi malarze z TPP przy ZPB przedstawili w postaci  różnorodnych gatunków malarskich, głównie pejzaży – elegijnych, lekkich i poetyckich, ekspresywnych, przepełnionych radością życia i zamiłowaniem autorów do ojcowskich zakątków.

zwiedzanie_wystawy

Na wystawie każdy ma szansę znaleźć dla siebie coś ciekawego

Każdy prezentowany na wystawie twórca wykorzystuje oryginalne środki wyrazu, co sprawia, iż wśród obrazów, które mieszkańcy Supraśla będą mogli podziwiać do końca sieprnia, każdy miłośnik sztuki plastycznej ma szansę zobaczyć coś ciekawego dla siebie.

Na wernisażu wystawy „Urok nadniemeńskiej ziemi” obecni byli przedstawiciele władz Supraśla na czele z burmistrzem Radosławem Dobrowolskim, działacze organizacji społecznych, utrzymujących kontakty z Polakami za wschodnią granicą Polski – między innymi Ewa Cywińska, współtwórczyni Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Białymstoku oraz Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dr Ewa Rogalewska z IPN w Białymstoku, a także supraślanie, interesujący się sztuką plastyczną oraz jej rozwojem w środowiskach polskich na Białorusi. Na wernisaż przybyli też sami twórcy obrazów z TPP przy ZPB – inicjatorka wystawy z ramienia tej organizacji Janina Pilnik oraz członkowie Towarzystwa: Igor Dalkiewicz, Anna Zabłocka-Odinokowa i Jegor Szokoładow.

Przemawia burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski

Przemawia burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski

Otwierając wystawę burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski przypomniał zgromadzonym, iż Supraśl i Grodno od 1413 roku miały wspólne losy historyczne i powiązania gospodarcze w Wielkim Księstwie Litewskim, wchodząc w skład ówczesnego Województwa Trockiego. O tym, że wystawa malarzy zza wschodniej granicy Polski będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem wśród supraślan i licznie przybywających w tym roku do miasta turystów zapewniał dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Adam Jakuć. – Swoją twórczością dodajecie piękna naszemu codziennemu życiu i utrwalacie piękno i doskonałość przyrody nadniemeńskiej, która jest bliska sercu każdego Polaka – mówił.

Przemawia Janina Pilnik, po prawej - dyrektor CKiR w Supraślu Adam Jakuć

Przemawia Janina Pilnik, po prawej – dyrektor CKiR w Supraślu Adam Jakuć

O prawie 25-letniej historii działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich opowiedziała Janina Pilnik. Podkreśliła wkład w rozwój polskiego środowiska artystycznego na Białorusi nieodżałowanego założyciela TPP przy ZPB śp. Stanisława Kiczki, pierwsza rocznica śmierci którego przypadła na dzień otwarcia wystawy.

Przemawia Grzegorz Dalkiewicz, od lewej: Ewa Cywińska, dr Ewa Rogalewska, burmistrz Radisław Dobrowolski, Janina Pilnik, dyrektor CKiR w Supraślu Adam Jakuć

Przemawia Igor Dalkiewicz, od lewej: Ewa Cywińska, dr Ewa Rogalewska, burmistrz Radisław Dobrowolski, Janina Pilnik, dyrektor CKiR w Supraślu Adam Jakuć

Głos zabrał też Igor Dalkiewicz, jeden z najdłużej działających w TPP przy ZPB malarzy grodzieńskich. Opowiedział on o tym jakie wartości i cele przyświecały ojcom-założycielom TPP przy ZPB, wśród których obok śp. Stanisława Kiczki był także ojciec artysty – wciąż aktywny twórczo malarz Igor Dalkiewicz. Grzegorz Dalkiewicz podziękował organizatorom wystawy za zaangażowanie w sprawę prezentowania i promocji w Polsce dorobku artystycznego mieszkających na Białorusi malarzy polskich, zjednoczonych w TPP przy ZPB.

Dyskusja malarzy Jegora Szokoładowa i Grzegorza Dalkiewicza

Dyskusja malarzy Jegora Szokoładowa i Igora Dalkiewicza

Janina Pilnik i Igor Dalkiewicz z Supraśla, zdjęcia Anny Zabłockiej

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content