HomeHistoriaUporządkowano cmentarz żołnierzy WP w Użance k. Nieświeża

Uporządkowano cmentarz żołnierzy WP w Użance k. Nieświeża

W sobotę, 2 lipca, pracownicy Ambasady RP w Mińsku wraz z grupą Polaków, należących do społeczności „Polacy na Kresach Wschodnich”, po raz kolejny wzięli udział w akcji porządkowania polskich cmentarzy wojennych.

Cmentarz_Uzanka_renowacja9

Tym razem obiektem prac była kwatera wojskowa na cmentarzu w Użance k. Nieświeża, gdzie pochowani są żołnierze polegli podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Cmentarz_Uzanka_renowacja12

Cmentarz_Uzanka_renowacja

Cmentarz_Uzanka_renowacja1

„Głównym celem naszych prac było zabezpieczenie betonowych krzyży i obramowań grobowych przed dalszą erozją” – mówi portalowi Znadniemna.pl Denis Krawczenko, lider społeczności „Polacy na Kresach Wschodnich”.

Cmentarz_Uzanka_renowacja7

Cmentarz_Uzanka_renowacja10

Cmentarz_Uzanka_renowacja4

Cmentarz_Uzanka_renowacja8

Cmentarz_Uzanka_renowacja5

Cmentarz_Uzanka_renowacja11

Cmentarz_Uzanka_renowacja6

Nasz rozmówca cytuje też inicjatora akcji porządkowania polskich cmentarzy wojennych w Ambasadzie RP w Mińsku, konsula RP Adama Kaczyńskiego:

„Zdajemy sobie sprawę, iż nasze działania mają charakter doraźny, jednakże stan cmentarza wymagał pilnych działań. Zaszpachlowanie pęknięć i uzupełnienie ubytków nie rozwiąże problemu, jednakże przynajmniej na kilka lat pozwoli zapobiec przenikaniu wody w głąb betonu i jego rozsadzaniu podczas mrozów. Docelowo wszystkie ponad osiemdziesięcioletnie krzyże powinny zostać wymienione na nowe, jednakże w najbliższej perspektywie czasowej będzie to trudne do wykonania. Obecnie jedyną szansą na zachowanie cmentarza jest jego sukcesywna konserwacja.

Do Użanki na pewno jeszcze wrócimy. Ze względu na upał (w dniu prac na Białorusi pobito 100 letni rekord ciepła) nie zdążyliśmy przeprowadzić wszystkich prac wykończeniowych, choć trzeba przyznać, iż efekt jest zadowalający. Łącznie udało nam się odnowić 58 grobów.

Omawiając prace na cmentarzach pragnę podkreślić, iż cieszy nas pozytywny odbiór naszych działań. Po pierwszym „subotniku”, podczas którego odnowiliśmy cmentarz w Burakach udało się nam uzyskać wsparcie od firmy „Śnieżka”, która nieodpłatnie przekazała nam specjalistyczne impregnaty, szpachlówki i farby do betonu. Mamy nadzieję, iż akcja będzie się rozszerzać, gdyż tylko w Mińskim Okręgu Konsularnym pilnego remontu wymaga ponad 40 cmentarzy”.

Cmentarz_Uzanka_renowacja2

Cmentarz_Uzanka_renowacja3

Uczestnicy akcji składają serdeczne podziękowania firmie „Śnieżka” za nieodpłatne przekazanie farb i specjalistycznych impregnatów.

Denis Krawczenko z Użanki, minsk.msz.gov.pl, zdjęcia Anny Derskiej

Najnowsze komentarze

 • W kwaterze spoczywają żołnierze WP zmarli z ran i chorób w Horodzieju i w szpitalu polowym 702. Służyli głównie w pułkach strzelców kresowych (11 DP) i pułkach piechoty wielkopolskiej (14 DP). W kilkunastu mogiłach pogrzebano żołnierzy polskich zmarłych w latach 1921-1922, w dwóch bolszewików (żołnierzy Armii Czerwonej) a w jednej żołnierza rosyjskiego (?) poległego podczas I wojny światowej. Na pojedynczych lub podwójnych mogiłach zachowało się 52 krzyży.

  Spis pochowanych:
  Brachaniec, szer., 58 pp 8 kom. † 21.11.1920, szp. pol. 702
  Borowicz Wiktor [W.Bronowicz], szer., 59 pp 4 k. † 17.12.1920
  Borowski Walenty [W], szer., 58 pp 8 komp, zm.r. 23[20].10.1920, szp. pol. 702
  Gocoł Stanisław [S], szer., 58 pp 4 komp. † 25.10.1920, szp. pol. 702
  Górecki Jan [J], szer., 57 pp 8 komp, zm.r. 22.10.1920, szp. pol. 702
  Jamrozik Antoni [A], szer., 3 komp. san. 10 dyw. † 09.11.[19.12.]1920
  Kacperczyk Stanisław [S.Kasperczyk], szer., 47 pp.st.kr. † 24.12.1920
  Kalwelis Józef, sierż., 21 p.uł. † 1920
  Kamiński Wiktor [W], szer., 55[56] pp 10 komp, zm.r. ??.10.1920, szp. pol. 702
  Kowalski Józef [J], szer., 55 pp 12 ko., zm.r 23.10.1920, szp. pol. 702
  Królkiewicz Józef [J], szer., kom. tech. 58 pp † 14.11.1920
  Krzyżanowicz Stanisław [St], szer., 2 komp. 64 pp † 30.10.1920, szp. pol. 702
  Kuśnierek Piotr [P.Kuśniczek], kan., 12 pac 2 bat. † 22.11.1920, szp. pol. 702
  Kwaśniak Jan [J], szer., 56 pp 6 komp, zm.r. 23.10.1920, szp. pol. 702
  Michałek Czesław [Cz], szer., 58 pp 10 komp † 21.10.1920, szp. pol. 702
  Migdał Bronisław [B], szer., 57 pp 11 k † 10.11.1920
  Milczewski Leonard [L], st.sierż., 58 pp 7 k † 11.11.1920
  Nowak Marcin [M], szer., 55 pp 8 komp † 27.10.1920, szp. pol. 702
  Pietrzak Franciszek [Pietczak], szer., 55 pp, zm.r. 31.10.1920, szp. pol. 702
  Plaszkowski Józef [Plackowski J.], szer., SK. KT. † 14.11?.1920, szp. pol. 605
  Ratajski Jan [J], kpr., 57 pp, zm.r. 18[8].10.1920, szp. pol. 702
  Stróżyk Leonard [L], szer., 14 ko. tele. † 19.10.1920, szp. pol. 702
  Sznejder J., 1 warsz.p.strz. † 192?
  Tomiak Andrzej, szer., 55 pp, pol 01.11.1920, Horodziej
  Węgrzyniak Paweł [P], szer., zm.r. 20.10.1920, szp. pol. 702
  Witkowski Leonard [L], plut., 27 pp † 31.10.1920
  Wojciechowski Jan [J], szer., 59 pp 3 k. † 05.12.1920
  Zaręba Wojciech [W], strz., 47 pp.sk 3k. † 24.12.1920
  Żak Józef, szer., 57 pp 8 k., zm.r. 30.10.1920, szp. pol. 702

  Barkotny Br(onisław?), 2 p. wojsk. kol.[kob.] 36 † 26.12.1921
  Buszota Jac(ek?), 26 p.uł. wlkp. † 02.10.192?
  Drobiek Dom(inik?), 26 p.uł. wlkp. † 27.06.1922
  Germas B., 21 p.uł. 1 szw. † 1921?
  Jerzewski P., 47 p 3 kkm † 15.01.1921
  Kalman Tom(asz?), Baon Celn. † 27.06.1922
  Kazimierczak J., szp. pol. 503 † 17.03.1921
  Kocał S., szp. pol. 605 † 26.01.1921
  Kowalski S., 47 p.strz. † 1921?
  Kwarciak S., 47 pp 3 kkm † 20.01.1921
  Mi(c)halski E., 47 pp † ??.06.1921
  Miechocki, 46 pp kres. 4 kkm † 04.09.192?
  Miecicki St., 26 p.uł. wlkp. † 18.01.1922
  Olenski, 47 p 12 k. † 08.01.1921
  Orenkowski L., bryg. jazdy † 192?
  Poturalski Alek(sander), 1/26 p.uł. wlkp. † 20.12.1921
  Rdzanek A., 46 pp 4 k. † 02.04.1921
  Ruzek K., 4 poz. baon † 21.03.192?
  Wróblewski J., 45 pp 5 k † 20.??.1921

  Babkin Szymon, szer., 324 pp † 21.04.1916
  Romanow W., bol(szewik?) † 1920
  Szmul Sz., bol(szewik?) † 192?
  więcej informacji na http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/bialorus/minski/uzanka

  • Хотел бы связаться с Вами.Я исследую историю Городеи.В Гордее сохранился памятник с надписью- охвярам первой святовай 1914-1918- на польском языке.

 • W Podświlu — stacja kolejowa z Połocka do Głębokiego, przy dawnej polsko-sowieckiej granicy niszczeje duży i zupełnie zaniedbany cmentarz żołnierzy polskich 1920 roku.

 • Як можна звязацца з Вамі? Я краязнавец з Гарадзеі.У Гарадзеі захаваўся помнік з надпісам па-польску: Ахвярам вайны сьвятовай 1914-1918.

Skomentuj

Skip to content