HomeOświataNauczyciele z Grodna podnosili kwalifikacje w Krakowie i Ostródzie

Nauczyciele z Grodna podnosili kwalifikacje w Krakowie i Ostródzie

Grupa nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie w sierpniu wzięła udział w ponad tygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy w Krakowie i tygodniowych warsztatach nauczycielskich w Ostródzie.

Nauczyciele z Grodna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nauczyciele z Grodna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Program zajęć przygotowany przez Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obejmował przedmioty, sprzyjające podniesieniu kwalifikacji nauczycieli, wykładających poza granicami Polski.

W trakcie zajęć z nauczycielami z Grodna wiedzą i doświadczeniem dzielili się profesorowie goszczącej delegację z Białorusi krakowskiej uczelni, którym przewodził prof. Marek Buś.

Poza nauką, program pobytu grodzieńskich pedagogów w Krakowie przewidywał rozmaite wycieczki. Odwiedziliśmy między innymi Wadowice, miasto rodzinne papieża Jana Pawła II. Byliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej i zwiedziliśmy pokój w którym mieszkał polski papież.

Nie zabrakło spotkań, które zaowocują rozwojem współpracy grodzieńskiego środowiska nauczycielskiego z kolegami z Małopolski. Były to spotkania z władzami województwa małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Udział nauczycieli z Grodna w kursach metodycznych sprzyjał nie tylko doskonaleniu znajomości języka polskiego, lecz także zgłębił wiedzę uczestników kursów na temat polskiej historii i kultury, a także współczesnej Polski.

Wiedzę teoretyczną, zdobytą na kursach w Krakowie, nauczyciele mieli okazję skonfrontować z praktyką podczas warsztatów dla nauczycieli z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy, zorganizowanych w Ostródzie przez miejscowy oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ”.

Zdobyte doświadczenia i wiedzę pedagodzy z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie przekażą swoim uczniom, zapewniając im wysoki poziom nauczania w rozpoczętym właśnie roku szkolnym.

Anna Zagdaj z Krakowa i Ostródy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content