HomeSpołeczeństwoMedia polskie na Wschodzie przemówiły jednym głosem

Media polskie na Wschodzie przemówiły jednym głosem

Powołanie do życia Federacji Mediów Polskich na Wschodzie – taki jest jeden z najważniejszych wyników pracy konferencji „Polskie media na Wschodzie”, która odbyła się w Senacie RP 24 i 25 września.

Na forum dziennikarzy i wydawców mediów polskich na byłych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej przybyli przedstawiciele ponad 30 redakcji z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Media Związku Polaków na Białorusi były reprezentowane przez redaktorów „Magazynu Polskiego na uchodźstwie”, „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” oraz portalu ZPB znadniemna.pl. Gościem specjalnym konferencji była prezes Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Łukasz Abgarowicz, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Uczestnicy konferencji mieli okazję, aby w bezpośrednim dialogu z przedstawicielami władz Polski zaprezentować problemy, z jakimi borykają się redakcje polskie na Wschodzie po zmianie mechanizmu finansowania mediów polskich za wschodnią granicą Polski i przeniesieniu środków przeznaczonych na rozwój tychże mediów z Senatu do MSZ.

Pierwszy od prawej: Adam Lipiński wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, za nim Grzegorz Schetyna, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Pierwszy od prawej: Adam Lipiński, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, za nim – Grzegorz Schetyna, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Polski resort dyplomatyczny reprezentowała na forum dziennikarzy i wydawców wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapewniała ona zgromadzonych, że jej resort podejmuje maksymalne wysiłki, aby naprawić niedociągnięcia i błędy, występujące we współpracy z mediami za wschodnią granicą Polski i obiecała, że MSZ postara się uwzględnić wszystkie postulaty, które zostaną zgłoszone przez uczestników konferencji.

Wśród postulatów najważniejszych, które zostały przyjęte na forum wymienić należy:

– Uznanie przez MSZ, że polskie media na Wschodzie są istotnym składnikiem polskiej polityki zagranicznej, odgrywającym szczególnie ważną rolę w zakresie walki o zachowanie polskiej tożsamości narodowej;

– W związku z ważną misją pełnioną przez polskie media na Wschodzie, przedstawioną w poprzednim postulacie, oczekujemy wpisania „Wspierania mediów” do priorytetów MSZ;

– Przywrócenie finansowania mediów polskich na Wschodzie do poziomu co najmniej kwoty 5,5 miliona złotych;

– Wprowadzenie, wzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, minimum trzyletniego systemu finansowana polskich mediów na Wschodzie dającego redakcjom tych mediów poczucie stabilności w realizacji ich strategicznych działań i misji;

– Zapewnienie pełnej przejrzystości oraz jawności ogłaszanych konkursów poprzez możliwość pełnego wglądu w oceny wniosków przez komisję konkursową;

– Oczekujemy starannej weryfikacji, na podstawie ściśle określonych kryteriów, startujących w konkursach polskich NGO’s zajmujących się wspieraniem polskich mediów na Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia w tej dziedzinie.

Andżelika Borys, gość specjalny konferencji i Andrzej Pisalnik, reprezentujący portal znadniemna.pl

Andżelika Borys, gość specjalny konferencji i Andrzej Pisalnik, reprezentujący portal znadniemna.pl

Z inicjatywy reprezentacji mediów polskich z Białorusi do postulatów konferencji dodana została rekomendacja dla MSZ, aby polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie, Białorusi i Litwie występowały do operatorów sieci kablowych krajów, w których się mieszczą, z prośbą o włączenie do oferty programowej sieci kablowych skierowanej do Polaków na całym świecie TV Polonia. Telewizja ta jest współzarządzana przez MSZ, a więc, zdaniem uczestników konferencji, dbanie konsulów polskich w krajach urzędowania o możliwość oglądania tej telewizji przez Polaków nad którymi sprawują pieczę konsulaty, powinno być jednym z priorytetowych zadań dla polskiej służby konsularnej.

Przypomnijmy, iż na początku września z sieci kablowych Grodzieńszczyzny zniknął sygnał polskiej telewizji komercyjnej Polsat, ostatniej polskiej telewizji swobodnie odbieranej na Białorusi po zaprzestaniu w 2005 roku na zlecenie władz białoruskich retransmisji TVP. ZPB interweniował w sprawie zniknięcia Polsatu z „kablówek” na Grodzieńszczyźnie u władz spółki telewizyjnej i otrzymał zapewnienie, że z jej strony poczynione zostaną kroki, umożliwiające operatorom sieci kablowych na Białorusi przywrócenie Polsatu swoim odbiorcom.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W celu kontroli nad realizacją zgłoszonych przez uczestników konferencji postulatów, a także w celu zawiązania konstruktywnego partnerstwa między mediami polskimi na Wschodzie a resortem dyplomatycznym Polski, wydawcy i dziennikarze reprezentowanych na konferencji mediów postanowili powołać do życia Federację Mediów Polskich na Wschodzie, zrzeszającą redakcje polskie działające na byłych Kresach Wschodnich RP.

a.pis.

 

Najnowsze komentarze

  • Moderator: Komentarz usunięty, gdyż zawiera obraźliwe sugestie pod adresem konkretnych ludzi.

Skomentuj

Skip to content