HomeOświataKonkurs inscenizacji, w którym zwyciężyła wyobraźnia

Konkurs inscenizacji, w którym zwyciężyła wyobraźnia

Grupa młodych aktorów z Polskiej Szkoły w Grodnie z inscenizacją wiersza Doroty Gellner „Szły raz myszy…” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii zespołowej w konkursie inscenizacji wierszy polskich poetów, który odbył się 19 marca w Grodnie.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_56

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz wręczają nagrody za zajęcie I miejsca uczniom Szkoły Polskiej w Grodnie

Konkurs, zorganizowany przez przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zgromadził w minioną sobotę, w wielofunkcyjnej sali multimedialnej polskiej placówki konsularnej w Grodnie, około 150 dzieci, uczących się języka polskiego z całej Białorusi.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_57

Przemawia Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB i organizator konkursu

Konkurs_Inscenizacja_publ

Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 20 zespołów oraz sześciu uczestników, startujących w kategorii indywidualnego aktorskiego recytowania poezji: z Grodna, Mińska, Brześcia, Mohylewa, Baranowicz, Wołkowyska, Lidy i innych miejscowości, w których działają ośrodki nauczania języka polskiego dla najmłodszych.

Konkurs_Inscenizacja_Jury

Jury konkursu w składzie: Mariusz Orzełek, Anna Porzecka i Krzysztof Adam Zieliński

Wobec dużej liczby konkursantów występ został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentować zdolności aktorskiego recytowania wierszy mieli okazję artyści, występujący indywidualnie. Prowadząca konkurs, członkini Rady Naczelnej ZPB Renata Dziemiańczuk przedstawiła publiczności, po brzegi wypełniającej rozliczoną na 150 miejsc salę konsulatu, jury konkursu w składzie: Mariusz Orzełek, przewodniczący jury – oddelegowany do jury konkursu przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” założyciel białostockiego lalkowego Teatru Pod Orzełkiem, współtwórca białostockich teatrów dla dzieci „Klapa” i „Co Nieco”, Anna Porzecka – prezes Klubu Inteligencji Polskiej przy ZPB oraz Krzysztof Adam Zieliński – konsul RP w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie.

Konkurs_Inscenizacja_publ1

Przebieg konkursu mógł zostać zakłócony przez niezaproszonych gości z grodzieńskiego kuratorium oświaty. Rozpoznani przez grodzieńskich nauczycieli języka polskiego „goście” zostali poproszeni o przedstawienie się i ujawnienie celu swojego przybycia. Oświadczyli, że po prosu „chcieliby się przyjrzeć temu, jak została zorganizowana impreza”.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_41

Tymczasem już wcześniej organizatorzy konkursu otrzymali informacje z kilku rejonów obwodu grodzieńskiego, że władze oświatowe zabroniły nauczycielom języka polskiego przybycia ze swoimi uczniami do Grodna w celu wzięcia udziału w konkursie inscenizacji wierszy polskich poetów.

Konkurs_Inscenizacja_publ2

Według organizatorów obecność na sali osób, które mogłyby rozpoznać nauczycieli, którzy nie posłuchali zakazu i jednak ze swoimi wychowankami na konkurs przybyli, mogła grozić tym nauczycielom nieprzyjemnościami w pracy. Wobec takiej ewentualności wysłannicy grodzieńskiego kuratorium oświaty zostali poproszeni o opuszczenie wielofunkcyjnej sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, będącej pomieszczeniem, posiadającym status eksterytorialny, w którym przebywanie jest możliwe tylko za zgodą kierownika placówki dyplomatycznej. A o taką zgodę władze oświatowe Grodna do konsula się nie zwracały.

Po tym drobnym incydencie z udziałem przedstawicieli władz oświatowych Grodna konkurs potoczył się dalej. Na scenę zaczęły wychodzić szkolne grupy teatralne. Bogactwo i różnorodność polskiej poezji dziecięcej sprawiło, że jury nie musiało porównywać interpretacji inscenizacyjnych tych samych utworów. Każdy z występów był inscenizacją innego wiersza. Wśród najbardziej popularnych autorów znaleźli się oczywiście klasycy polskiej poezji dziecięcej, między innymi: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota Gellner.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_51

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP Grażyna Sztark wręcza dyplom za II miejsce Aleksemu Graczowowi, uczniowi Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy Oddziale ZPB w Mińsku

Jury doceniło, iż konkursanci sięgali nie tylko po wiersze, należące do kanonu polskiej poezji dziecięcej. Za inscenizację wiersza „Kotek Łomotek” autorstwa byłego Ambasadora RP na Białorusi Leszka Szerepki drugie miejsce w kategorii indywidualnej inscenizacji aktorskiej zdobył uczeń Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy Oddziale ZPB w Mińsku Aleksy Graczow.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_53

Zdobywczyni I miejsca w kategorii inscenizacji aktorskiej Rusłanie Bakurskiej dyplom wręcza wicemarszałek Senatu RP Maria Koc

W tej samej kategorii z wierszem Wandy Chotomskiej „Dajcie dzieciom słońce” triumfowała grodnianka Rusłana Bakurska, a trzecie miejsce zdobyła grodzieńska przedszkolanka Julia Roman.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_49

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_50

Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP Robert Mamątow gratuluje najmłodszej laureatce konkursu – zdobywczyni III miejsca w kategorii inscenizacja aktorska Julii Roman

Największe emocje wzbudziło ogłoszenie przez przewodniczącego jury Mariusza Orzełka wyników w kategorii inscenizacji grupowych. Wybitny znawca teatralnej sztuki dla dzieci niezwykle wysoko ocenił poziom konkursantów.

Konkurs_Inscenizacja_Jury_ogl

Anna Porzecka i Mariusz Orzełek

– Dzisiaj każdy, kto wchodził na tę scenę, może czuć się zwycięzcą, bo każdy wykazał się niesamowitą wyobraźnią, która panowała na tej scenie przez cały czas i której się należą największe brawa, gdyż to ona zwyciężyła! – mówił przewodniczący jury. Zdaniem Mariusza Orzełka dzieci podczas konkursu zademonstrowały nie tylko doskonałe umiejętności recytowania poezji w języku polskim, lecz wykazały się nietuzinkowymi zdolnościami aktorskimi. – Tym trudniej było nam wytypować zwycięzców, gdyż jest nim każde dziecko, które weszło dzisiaj na tę scenę – przyznał Mariusz Orzełek.

Ostatecznie w kategorii inscenizacji grupowych trzecie miejsce przyznano teatrzykowi ze szkółki społecznej, działającej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie za inscenizację wiersza Marii Konopnickiej „Muchy samochwały”.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_7

Inscenizacja wiersza Marii Konopnickiej „Muchy samochwały” w wykonaniu teatrzyku ze szkółki społecznej, działającej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_8

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_9

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_12

Dyplom za drugie miejsce w konkursie pojechał do Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Nowogródku, którego wychowankowie przedstawiły inscenizację „Spóźnionego słowika” Juliana Tuwima.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_5

Inscenizacja „Spóźnionego słowika” Juliana Tuwima w wykonaniu aktorów z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Nowogródku

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_6

Pierwsze miejsce w konkursie przyznano natomiast zespołowi Szkoły Polskiej w Grodnie, który zagrał na scenie przedstawienie na podstawie wiersza Doroty Gellner „Szły raz myszy…”

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_48

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_35

Laureaci konkursu inscenizacji wierszy polskich poetów otrzymali dyplomy i cenne nagrody, a każdy z młodych aktorów został wyróżniony dyplomem za udział w konkursie i słodkim prezentem.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_47

Na tę, najprzyjemniejszą dla uczestników część konkursu zdążyła dotrzeć przebywająca w Grodnie w okresie minionego weekendu delegacja Senatu RP w składzie: Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Grażyna Sztark – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP; Robert Mamątow – wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP. Wraz z senatorami do Grodna przybyła też Ewa Ziółkowska, wiceprezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – organizacji, wspierającej edukację polską na Białorusi i wspierającej finansowo ogólnobiałoruski konkurs inscenizacji wierszy polskich poetów w Grodnie.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_38

Andżelika Borys przedstawia delegację z Warszawy

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_39

Wysocy goście z Warszawy mieli okazję nie tylko wręczyć laureatom konkursu wywalczone przez nich nagrody. Mogli też posłuchać występu chóru dziecięcego szkółki społecznej z parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie pod kierownictwem Swietłany Worono.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_40

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_34

Śpiewają dzieciaki ze szkółki społecznej z parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie pod kierownictwem Swietłany Worono

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_45

Ze słowem do zgromadzonych zwróciła się wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_42

Przemawia wicemarszałek Senatu RP Maria Koc

– Jesteśmy pierwszą delegacją senacką bieżącej kadencji Senatu RP, przybywającą na Białoruś i jesteśmy szczęśliwi, że zaczynamy swój krótki pobyt w Grodnie od spotkania z tak liczną reprezentacją najmłodszych Polaków z całej Białorusi – mówiła wicemarszałek, przypominając, iż misją Senatu RP jest opieka nad Polakami, mieszkającymi za granicą, a więc także wspieranie takich przedsięwzięć, jak konkurs inscenizacji wierszy polskich poetów, który odbył się w Grodnie.

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_1

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_2

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_3

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_4

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_13

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_24

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_14

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_20

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_15

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_21

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_18

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_25

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_27

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_28

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_29

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_30

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_31

Konkurs_Inscenizacja_konkursanci_32

Prowadząca konkurs – Renata Dziemiańczuk

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content