HomeSpołeczeństwoOtwarcie sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie

Otwarcie sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie

Uroczystym otwarciem sali multimedialnej oraz saloniku dla VIP-ów odznaczył zakończenie, trwających cztery lata obszernej przebudowy i remontu pomieszczeń Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zespół polskiej placówki konsularnej.

Grodno_Konsulat_otwarcie_5

Konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak wita gości uroczystości

Przerobienie przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie w instytucję przyjazną jej pracownikom i petentom oraz służącą polskiej społeczności Grodzieńszczyzny w jej działalności kulturalno-oświatowej zapoczątkował były szef placówki, konsul generalny RP Andrzej Chodkiewicz, kierujący obecnie Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Grodno_Konsulat_otwarcie_1

Otwarcia konsularnej sali multimedialnej w Grodnie w obecności zaproszonych na uroczystość gości i swoich współpracowników dokonał konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, pełniący obowiązki szefa placówki.

Grodno_Konsulat_Poswiecenie_2

Ks. Jerzy Martinowicz, dyrektor Biura Informacji przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Białorusi i biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz

Grodno_Konsulat_Poswiecenie_1

Biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonuje poświęcenia sali multimedialnej

Grodno_Konsulat_Poswiecenie

Nowe pomieszczenia konsulatu poświęcił biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Ekscelencja wyraził przekonanie, że spotkania i przedsięwzięcia, które będą się odbywały w odnowionych murach, pomogą ich uczestnikom w realizacji dobrych inicjatyw i przysporzą radości z działalności na rzecz bliźnich.

Grodno_Konsulat_otwarcie_4

Konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak odczytuje list gratulacyjny od Andrzeja Chodkiewicza

Grodno_Konsulat_Czar

Konsul RP w Grodnie Joanna Czartoryska, nadzorująca prace renowacyjne w pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Grodnie

O tym, że MSZ dokłada wszelkich starań aby wspierać Polaków za granicą, tworząc również służącą ich działalności infrastrukturę mówił, witając gości przyjęcia Zbigniew Pruchniak. Konsul RP w Grodnie podkreślił, że otwierana sala multimedialna będzie służyła przede wszystkim polskiej społeczności Grodzieńszczyzny, która często boryka się z problemem znalezienia odpowiedniego lokalu do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i innych. – Chcemy, by to miejsce tętniło życiem kulturalnym, stało się miejscem spotkań Polaków przy okazji koncertów, wystaw, sympozjów, czy warsztatów – mówił gospodarz przyjęcia.

Grodno_Konsulat_Poswiecenie_4

Korpus konsularny RP w Grodnie

W swoim przemówieniu Zbigniew Pruchniak nie mógł nie wspomnieć o pomysłodawcy i inicjatorze pozytywnych przemian w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, wieloletnim szefie placówki Andrzeju Chodkiewiczu. Związany obowiązkami służbowymi w Sankt Petersburgu Andrzej Chodkiewicz nie mógł, choć chciał, osobiście uczestniczyć w zwieńczeniu swojego dzieła, jakim stała się renowacja pomieszczeń KGRP w Grodnie. Skierował więc do gości, gospodarzy uroczystości i wykonawców renowacji list gratulacyjny.

Grodno_Konsulat_otwarcie_11

Kpt. Weronika Sebastianowicz rozmawia z charge d’affaires Ambasady RP w Mińsku Michałem Chabrosem

Uroczystość obecnością zaszczycił charge d’affaires Ambasady RP w Mińsku Michał Chabros, któremu towarzyszył nowy pierwszy radca ambasady Marcin Wojciechowski.

Grodno_Konsulat_otwarcie_6

Pierwszy radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski i Andrzej Pisalnik, redaktor portalu Znadniemna.pl

Centralę pracujących na Białorusi dyplomatów polskich, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reprezentował na otwarciu konsularnej sali multimedialnej wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Zagranicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński.

O wadze znaczenia renowacji konsulatu świadczyła też duża liczba obecnych na uroczystości jej zakończenia delegacji największych, mających siedziby w Grodnie, organizacji Polaków: Związku Polaków na Białorusi, na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem i przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżeliką Borys, Polskiej Macierzy Szkolnej na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem, Klubu Polskich Tradycji Narodowych, na czele z przewodniczącą Alicją Binert oraz innych inicjatyw i organizacji, zrzeszających Polaków Grodna i Grodzieńszczyzny, którym będzie służyła otwarta przy konsulacie sala multimedialna.

Grodno_Konsulat_otwarcie_8

Trzeci sekretarz Konsulatu Generalnego Republiki Litewskiej w Grodnie Radoslavas Kaziulis i ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

Pogratulować kolegom i przyjrzeć się ich dokonaniom w zakresie renowacji placówki przybył też przedstawiciel Konsulatu Generalnego Republiki Litewskiej w Grodnie – trzeci sekretarz konsulatu Radoslavas Kaziulis.

Grodno_Konsulat_Arteria_8

Kwartet smyczkowy z Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Grodno_Konsulat_Arteria_9

Grodno_Konsulat_Arteria_10

Grodno_Konsulat_Arteria_7

Grodno_Konsulat_Arteria_6

Po części oficjalnej uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń KGRP w Grodnie zgromadzeni mieli okazję sprawdzić możliwości akustyczne nowej sali multimedialnej, słuchając koncertu kwartetu smyczkowego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, który wykonał kilka utworów muzyki klasycznej i jazzowej w towarzystwie trębacza Jonasza Dziuby.

Grodno_Konsulat_Arteria_3

Grodno_Konsulat_otwarcie_12

Grodno_Konsulat_Arteria_5

Jonasz Dziuba

Grodno_Konsulat_Arteria_4

Grodno_Konsulat_Arteria_2

Grodno_Konsulat_Arteria_1

Grodno_Konsulat_Arteria

Tego, że Grodzieńszczyzna także jest bogata w talenty artystyczne, dowiedli z kolei, dając rewelacyjny pokaz umiejętności, wychowankowie Klubu Sportowych Tańców Towarzyskich „Gracja” z Grodna.

Grodno_Konsulat_Gracja_7

Podczas wstępu wychowanków Klubu Sportowych Tańców Towarzyskich „Gracja” z Grodna

Grodno_Konsulat_Gracja_6

Grodno_Konsulat_Gracja_2

Grodno_Konsulat_Gracja_4

Grodno_Konsulat_Gracja_5

Grodno_Konsulat_Gracja_3

Grodno_Konsulat_Gracja_1

Konsulowie RP w Grodnie: Wojciech Skrobisz, Krzysztof Olszewski, Jakub Blatkiewicz i Krzysztof Adam Zieliński wręczają upominki młodym tancerzom w dowód wdzięczności za świetny pokaz taneczny

Grodno_Konsulat_Gracja

Olga Banecka, choreograf i Anżelika Romanowicz, dyrektor „Gracji” otrzymują upominki z rąk konsula RP w Grodnie Krzysztofa Adama Zielińskiego

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Ogromne gratulacje z okazji otwarcia sali multimedjalnej!!! Tak chce sie tam zaspiewac! Piekny artykul i piekna sprawa!

Skomentuj

Skip to content