HomeReligiaDożynki dekanatu brzeskiego w Wołczynie

Dożynki dekanatu brzeskiego w Wołczynie

Księża i wierni z dekanatu brzeskiego diecezji pińskiej przybyli licznie 1 września do Wołczyna, aby poświęcić tegoroczne plony i wziąć udział w mszy świętej dziękczynnej za nie.

Msza dziękczynna za tegoroczne plony

Msza dziękczynna za tegoroczne plony

Wśród gości uroczystości dziękczynnych za plony pracy rąk ludzkich, ale też za otrzymane w tym roku plony duchowe, obecni byli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Brześciu na czele z szefową placówki, konsul generalną Anną Nowakowską oraz działacze ZPB z Brześcia na czele z prezes oddziału miejskiego organizacji Anną Adamczyk.

Wierni z dekanatu brzeskiego licznie się gromadzili przy odnawianej świątyni

Wierni z dekanatu brzeskiego licznie się gromadzili przy odnawianej świątyni

Wszyscy obecni jako zaszczyt i możliwość wyrazić wdzięczność za trud restauratorski potraktowali obecność na uroczystościach dożynkowych odnawiających miejscowy kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej renowatorów z Polski, na czele z Wiktorem Wilkiem.

Plony rąk ludzkich

Plony rąk ludzkich

Kościół w Wołczynie słynie z tego, iż to właśnie w nim został pochowany urodzony w Wołczynie ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów, król Stanisław August Poniatowski.

Świątynia w Wołczynie została ufundowana w 1733 roku przez słynny książęcy rod magnacki Czartoryskich. W czasach sowieckich była ona niestety odebrana wiernym i niszczała. W czasach pierestrojki pierwszy białoruski kardynał, śp. Kazimierz Świątek wraz z restauratorem Wiktorem Wilkiem zdecydowali odnowić zabytkowy kościół i przywrócić go dla odprawiania Bożego kultu przez wiernych.

Dożynki w Wołczynie stały się okazją nie tylko do przeżyć duchowych, którym pod czas mszy św. sprzyjał akompaniament i śpiew w wykonaniu zespołu młodzieżowego z Baranowicz. Młodzi artyści zagrali i zaśpiewali dla zgromadzonych także po nabożeństwie.

Proboszcz wołczyński, ks. Jerzy Mieduszewski zorganizował dzieciom atrakcję w postaci przejażdżek na koniu

Proboszcz wołczyński, ks. Jerzy Mieduszewski zorganizował dzieciom atrakcję w postaci przejażdżek na koniu

Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była, przygotowana przez wołczyńskiego proboszcza, księdza Jerzego Mieduszewskiego, niespodzianka w postaci przejażdżek na koniu.

a.pis., zdjęcia Anny Adamczyk

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content