HomeSpołeczeństwoAndżelika Borys: Zamykanie się przed propozycjami współpracy grozi ZPB marginalizacją

Andżelika Borys: Zamykanie się przed propozycjami współpracy grozi ZPB marginalizacją

Do spotkania Andżeliki Borys, przewodniczącej Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, z kierownikami, działających w Mińsku i obwodzie mińskim polskich inicjatyw kulturalnych i organizacji społecznych doszło w stolicy Białorusi, w dniu 11 listopada.

Andzelika_Borys

Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Spotkanie odbyło się z inicjatywy kierowników organizacji, zespołów artystycznych i innych inicjatyw polskich, które chciałyby przy realizacji swoich zadań współpracować ze Związkiem Polaków na Białorusi.

Andżelika Borys, dziękując za zaproszenie do rozmowy, zaproponowała uczestnikom spotkania, aby opowiedzieli dlaczego uważają, że ZPB nie chcę współpracować przy realizowaniu ich inicjatyw.

Z prawie wszystkich wystąpień wynikało, że głównym problemem w nawiązywaniu współpracy zarówno z oddziałami ZPB w terenie, jak z centralą związkową – brak zainteresowania taką współpracą ze strony Zarządu Głównego ZPB. Działacze polscy z Mińska przytaczali przykłady niechęci uczestniczenia w organizowanych przez nich wydarzeniach ze strony centrali ZPB, a nawet zabraniania współpracy z nimi oddziałom ZPB w terenie oraz zespołom artystycznym, sportowym i innym, działającym przy Związku Polaków. Prezes Stowarzyszenia „Poloniczka” Swietłana Zamotina skarżyła się na przykład, że drużyny sportowe, grające w barwach Polskiego Klubu Sportowego „Sokół” przy ZPB odmawiają udziału w turniejach sportowych organizowanych przez „Poloniczkę”, nie mówiąc o tym, że nie zapraszają sportowców z Mińska do udziału w swoich zawodach. Marina Towarnicka, organizator projektów kulturalnych, między innymi dorocznego Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” w Mińsku, narzekała na złą współpracę z Działem Kultury przy ZPB, który konsekwentnie ignoruje zaproszenia do udziału w festiwalach i koncertach, organizowanych przez Towarnicką.

Okazało się też, iż w zakresie współpracy kulturalnej i innej, Związek Polaków nie tylko lekceważy zaproszenia inicjatyw i organizacji z zewnątrz, lecz także blokuje ich udział w swoich imprezach, o czym w kontekście organizowanych przez ZPB koncertów, przeglądów i festiwali mówiła między innymi Janina Chwalko, kierowniczka chóru „Cantus Cordis”, działającego przy Czerwonym Kościele w Mińsku.

Andżelika Borys, podsumowując usłyszane od polskich działaczy głosy krytyki pod adresem ZPB, zapewniła uczestników spotkania, że w ramach swoich kompetencji wniesie zgłoszony problem zamykania się ZPB na wartościowe polskie inicjatywy pod rozważenie członków Rady Naczelnej ZPB na jej najbliższym posiedzeniu.

– Zupełnie od siebie dodam, że osobiście nie widzę przyczyn, dla których ZPB miałby lekceważyć inicjatywy, o których mówiliście. Jestem zwolenniczką współpracy Polaków niezależnie od przynależności organizacyjnej i innej. Przecież i wy i Związek Polaków realizujemy jeden podstawowy cel i dążymy do tego samego – do rozwoju polskiej kultury i oświaty na Białorusi – mówiła Borys.

Zapewniła uczestników spotkania, którzy reprezentują co najmniej tysięczną społeczność aktywnych Polaków z Mińska i obwodu mińskiego, iż osobiście, bez względu na to jak jest to odbierane przez Zarząd Główny ZPB, wspiera wszystkie wartościowe inicjatywy polskie na Białorusi, które trafiają w jej pole widzenia. Słowa przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB potwierdzili biorący udział w spotkaniu: Wiktor Baranowicz, kierownik zespołu „Białe Skrzydła” z Mołodeczna, Ałła Niciejewska, dyrektor Domu Polskiego w Borysowie oraz działająca w organizacji „Polska Macierz Szkolna” nauczycielka z Mińska Maryna Repkina.

– Jestem wdzięczna działaczom polskim z Mińska za to, że opowiedzieli mi o swoich problemach z Zarządem Głównym ZPB. Dzięki takim spotkaniom, jako Związek Polaków mamy szansę dostrzec, iż życie polskie na Białorusi nie ogranicza się tylko do naszych imprez i inicjatyw. Zamykanie się ZPB przed propozycjami współpracy ze strony innych organizacji i inicjatyw grozi marginalizacją samego ZPB, a już na pewno nie służy dobrej reputacji organizacji – powiedziała portalowi Znadniemna.pl po spotkaniu Andżelika Borys.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content