HomeSpołeczeństwoPolacy z Białorusi spotkali się w Miniewiczach

Polacy z Białorusi spotkali się w Miniewiczach

Polacy z Grodna, Mińska, Brześcia, Wołkowyska i Szczuczyna – największych oddziałów Związku Polaków na Białorusi – spotkali się w niedzielę, 31 maja, nad malowniczym brzegiem Niemna we wsi Miniewicze, aby wspólnie się bawić na zorganizowanym przez Zarząd Główny ZPB, spotkaniu integracyjnym.

Nad_Niemnem_7

Zdjęcie przy Krzyżu Powstańców 1863 roku w Miniewiczach

Cały dzień Polacy z największych oddziałów ZPB spędzili, zwiedzając miejsca polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie i w samym Grodnie.

Pięćdziesięcioosobowa grupa Polaków z Grodna wyruszyła z rana autokarem w podróż po obwodzie grodzieńskim, odwiedzając groby polskich żołnierzy i powstańców styczniowych oraz zwiedzając zabytki polskiej historii i kultury.

Na trasie podróży grodnian znalazły się pomniki i cmentarze żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce, Raduniu, Surkontach, Wiewiórce oraz w Szczuczynie.

Stryjówka

Stryjowka_3

Stryjowka_4

Stryjowka_2

Stryjowka

W Jeziorach grodnianie oddali hołd powstańcom styczniowym, przy Krzyżach Powstańców na Jeziorskim cmentarzu.

Jeziory

Jeziory_06

Jeziory_05

Jeziory_03

Jeziory_01

Jeziory_02

 Surkonty

Surkonty_4

Surkonty_3

Surkonty_6

Surkonty_7

Surkonty_5

Surkonty

Surkonty_2

Surkonty_1

 Wiewiórka

Wewiorka

Wewiorka_3

Wewiorka_1

Wewiorka_2

Za dusze Polaków, poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę grupa z Grodna modliła się na cmentarzu byłej okolicy szlacheckiej Stankiewicze (koło Gołdowa w rejonie lidzkim), zniszczonej przez Sowietów po drugiej wojnie światowej za współpracę miejscowej ludności polskiej z działającymi na tym terenie oddziałami AK. W Stankiewiczach wycieczkowicze mieli okazję zwiedzić odnowioną wysiłkiem członków ZPB zabytkową kapliczkę cmentarną, będącą miejscem niedzielnych nabożeństw między innymi dla powstańców styczniowych, a w czasach drugiej wojny światowej – dla żołnierzy Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” oraz Anatola Radziwonika „Olecha”.

Stankiewicze

Stankiewicze

Stankiewicze_1

Stankiewicze_8

Stankiewicze_7

Stankiewicze_6

Stankiewicze_4

Stankiewicze_3

Stankiewicze_2

W Szczuczynie, poza kwaterą żołnierzy AK na miejscowym cmentarzu, grodnianie zwiedzili zabytkowy kościół św. Teresy, przylegający do niego zespół architektoniczny byłego Kolegium Pijarów oraz pałac Druckich-Lubeckich.

Szczuczyn

Szczuczyn

Szczuczyn_3

Szczuczyn_1

Szczuczyn_2

Szczuczyn_miasto_6

Szczuczyn_miasto_5

Szczuczyn_miasto_3

Szczuczyn_miasto_4

Szczuczyn_miasto_1

O historii, zwiedzanych na terenie Grodzieńszczyzny polskich miejsc pamięci narodowej, opowiadał grodnianom znany krajoznawca i publicysta Witold Iwanowski.

W tym samym czasie, gdy grodnianie zwiedzali obwód, w jego stolicy historię polskiego Grodna poznawali Polacy z Mińska Brześcia i Wołkowyska. W trakcie zwiedzania, wszyscy uczestniczyli w Mszy świętej w grodzieńskiej katedrze. Przy czym działacze Oddziału ZPB w Mińsku, będący jednocześnie uczestnikami działających w białoruskiej stolicy polskich zespołów muzycznych, uświetnili niedzielne nabożeństwo przepięknym śpiewem.

Minsk_Grodno_8

Minsk_Grodno_11

Minsk_Grodno_7

Podczas zwiedzania Grodna goście miasta nad Niemnem podzieliły się na dwie około 50-osobowe grupy. Polaków z Mińska w charakterze przewodnika oprowadzał po mieście działacz ZPB Tadeusz Malewicz. Grupę, składającą się z działaczy ZPB z Brześcia i Wołkowyska, poprowadził po Grodnie prezes działającego przy ZPB Komitetu Ochrony Polskich Miejsc Pamięci Narodowej Józef Porzecki.

Minsk_Grodno_10

Minsk_Grodno_9

Minsk_Grodno_6

Minsk_Grodno_5

Minsk_Grodno_4

Minsk_Grodno_3

Bohatyrowicze

Minsk_Grodno_2

Minsk_Grodno_1

Po ciekawym, choć niełatwym, zwłaszcza dla osób starszych, dniu zwiedzania wszystkie trzy grupy spotkały się w Miniewiczach, upamiętnionych przez wielką Polkę, grodniankę i pisarkę Elizę Orzeszkową.

Miniewicze

Nad_Niemnem_9

Nad_Niemnem_10

Nad_Niemnem_8

Tu Polacy zgromadzili się przy grobie czterdziestu powstańców styczniowych, którym oddali hołd, odmawiając za ich dusze modlitwę Anioł Pański i śpiewając „Rotę”.

Nad_Niemnem_4

Nad_Niemnem_5

Nad_Niemnem_6

Nad_Niemnem_3

Nad_Niemnem_1

Nad_Niemnem

Po wspólnej modlitwie blisko dwustuosobowa grupa Polaków z różnych stron Białorusi udała się nad malowniczy brzeg Niemna, aby się posilić zupą, kiełbaskami oraz pośpiewać i potańczyć pod polską muzykę na łonie natury.

Minsk_Grodno

Znadniemna.pl, fot.: Iness Todryk-Pisalnik i Aleksander Wasilenko

Najnowsze komentarze

  • Przesyla Pozdrowienia wnuk Stanislawa i Anieli Wyganowskich z majatku Aleksandrowa w powiecie Dzisna.

    Marze o mozliwosce odwiedzenia ich ziemii w przyszlosci.

Skomentuj

Skip to content